May 1934: Niubizi begins to appear regularly in Xinwen Bao

Back

 

Niubizi begins to appear regularly in Xinwen Bao.

One account of why Niubizi was created was the popularity of cartoon strips. When Xinwen Bao found out that Huang Yao could paint, they asked him to do a cartoon strip.

Niubizi appear after Ye Qianyu’s, “Mr. Wang”, but about a year before Zhang Leping’s “Sanmao”,  Liang Baibo’s, “Miss Bee” and Gao Longsheng’s, “Ah Dou”.

Source: Wei Shaochang, Introduction to Huang Yao, Niubizi Quanji 1999.

Download PDF : Article by Wei Shaochang (in Chinese)

Back

Possibly Related Posts